ผลงานด้านรัฐบาล

ผลงานภาครัฐบาล ในด้านต่างๆ

- ด้านสิ่งแวดล้อม น้ำเสีย และการจัดฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม

- ด้านการกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฎิกูลฃ

- ด้านการจัดทำแผนแม่บท แผนยุทธศาสตร์ และการปรับปุงภูมิทัศน์ เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

- ด้านพลังงาน

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ


 • อาคารระบบบำบัดน้ำเสีย รพ.รามาฯ.jpg
  1) โครงการสำรวจออกแบบ โรงงานกำจัดน้ำเสีย จากกองมูลฝอยหนองเเขม กรงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบเพื่อการก่อสร้าง Detailed Design (D/D) ระยะเวลาดำเนินการ : กันยายน 2534 - ...

 • ขยะ อบจ ภูเก็ต1.jpg
  1) โครงการสำรวจออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งปฏิกูล หนองเเขม กรุงเทพมหานคร จุดมุ่งหมายของโครงการ : ออกเเบบรายละเอียด เพื่อการก่อสร้างและควบคุมงานก่อสร้างโรงงานกำจัดสิ่งป...

 • เขานางพันทุรัต2.jpg
  1) โครงการศึกษาและออกเเบบรายละเอียดการปรับปรุงภูมิทัศน์ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บริเวณหาดไม้ขาว (ระยะที่ 1) จุดมุ่งหมายของโครงการ : ศึกษาความเหมาะสม และออกเเบบการปรับปรุงภูม...

 • IMG20160804172942.jpg
  1) โครงการทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม และสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อการก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบผสมผสาน องค์การบริหารส่วนจัง หวัดขอนเเก่น จุดมุ่งหมายของโครงการ : ทบทวนรายงาน ศึกษาค...