ภาพลักษณ์

>>> การก่อตั้งบริษัท
   บริษัทเอ็นไวร์ เทค คอนซัลแต้นท์ จำกัด เป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมด ได้จดทะเบียนก่อตั้งเป็นบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาอย่างเป็นทางการ เมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2530 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ 142/5 ซอยลาดพร้าว 81 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
โดยให้บริการด้านวิศวกรรมต่างๆ อย่างครบวงจร

>>> รายละเอียดการจัดตั้ง
    ด้วยความสามารถ และศักยภาพของกลุ่มวิศวกรที่ร่วมกันก่อตั้งได้ช่วยกันสร้างผลงานที่มีคุณภาพ จนเป็นที่ยอมรับทั้งภาครัฐบาลและเอกชน รวมถึงบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากต่างประเทศ จนกระทั่งปลายปี พ.ศ. 2530 บริษัท TAIYO CONSULTANT CO.,LTD. อันเป็นวิศวกรที่ปรึกษาระดับแนวหน้าจากประเทศญี่ปุ่น ได้ให้เกียรติจดทะเบียนร่วมค้าในโครงการสำรวจศึกษาออกแบบ รายละเอียดการขจัดสิ่งปฎิกูลและขยะมูลฝอย เขตหนองแขม ของจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
    และนับจากนั้นได้ประสานความร่วมมือกันด้วยดีเสมอมาจนกระทั่งปัจจุบัน ทั้งด้านการประสานนโยบาย ประสานแผน การถ่ายทอดเทคโนโลยีและการขยายขอบข่ายของงาน เพื่อจัดทำโครงการทั้งในประเทศไทย พม่า ลาวและเวียดนาม นอกจากนี้ ยังมีบริษัทวิศวกรที่ปรึกษาจากต่างประเทศเข้าร่วมโครงการต่างๆ อย่างใกล้ชิด ในโครงการด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อมในภาครัฐบาล อาทิ บริษัท WATSON HAWKSLEY ASIA จากประเทศอังกฤษ, ENVIRONMENTAL SANITATION ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD. บริษัท TOKYO ENGINEERING CONSULTANTS CO.,LTD. จากประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น