อัลบั้มรูป

 >>>โครงการล่าสุดปี 60<<<

                     

 

         โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียด เพื่อเพิมประสิทธิภาพระบบระบายน้ำ รวบรวมน้ำและ   ระบบำบัดน้ำเสีย เทศบาลตำบลท่าเเร่ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

        เจ้าของโครงการ:  เทศบาลตำบลท่าเเร่

       ที่ตั้งโครงการ:   เทศบาลตำบลท่าแร่ อำเภอเมืองสกล จังหวัดสกลนคร

       ระยะเวลาของโครงการ: 26 มกราคม 2560 - 25 พฤษภาคม 2560 

 

 

                                             

                   

                          

          โครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบการจัดการน้ำเสียเทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

        เจ้าของโครงการ: เทศบาลตำบลรัษฎา

       ที่ตั้งโครงการ: เทศบาลตำบลรัษฎา จังหวัดภูเก็ต

       ระยะเวลา: 5 กรกฎาคม 59 - 1 มีนาคม 60