ผลงานด้านเอกชน

1)  สำรวจ ศึกษา ออกเเบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผักดอง พร้อมทั้งโครงสร้าง

   ของระบบผลิตน้ำดีมีน ( Demineral Water Treatment Plant for Boiler)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ซูโก้เเอคโกร จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2529

2)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตอาหารสัตว์

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ชูคอมม่าฟีด อินดัสตรี จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2559

3)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานชุบโลหะ

   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามคาสต์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2559

4)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย,ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบขจัดอากาศเสีย โรงงานผลิตเยื่อกระดาษ

   พร้อมทั้งโครงสร้างของระบบผลิตน้ำดีมีน (Demineral Water Treatment Plant for Boiler)

   เจ้าของโครงการ : บจก.อุตสาหกรรมกระดาษศิริศักดิ์

   ปีที่ดำเนินการ : 2530

5)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและคววบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมและพิมพ์ผ้า

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ต.บุญชัยประณีต จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

6)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเครื่องสุขภัณฑ์

   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามซานิทารี่เเวร์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

7)  สำรวจ ศึกษาออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบขจัดควัน และไอระเหยสารเคมีโรงงานผลิตแบบเตอรรี่

   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามแบตเตอรี่ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

8)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดบัดน้ำเสียโรงงานผลิตอัลคิล เบนซินซัลโพเนท (ABS)

   เจ้าโครงการ : บริษัทอีเทอนัลเรเซิ่น จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

9)  สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย, ระบบบำบัดน้ำเสียและระบบกำจัดฝุ่น โรงเรียนผลิตพรม

   เจ้าของโครงการ : บริษัท คาร์เปท อินเตอร์ เนชั่นเเนลประเทศไทย จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

10) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : เชียงใหม่ริเวอร์ไซด์ คอนโดมิเนียม

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

11) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยาง

   เจ้าของโครงการ : บริษัทยูนิคกระโสน การยาง จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

12) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม พร้อมทั้งโครงสร้าง

   ของระบบผลิตน้ำดีมิน (Demineral Water)

   เจ้าของโครงการ : บริษัททองเสียง จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

13) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : เพลินทะเลคอนโดมิเนียม

   ปีที่ดเนินการ : 2531

14) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : ชะอำคอนโดมิเนียม

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

15) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานน้ำยาง

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยฟิลาเมนต์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2531

16) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม-พิมพ์ผ้า พร้อมทั้ง            โครงสร้างของระบบผลิตน้ำดีมีน (Deminerai Water Treatment Plant for Boiler)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยฟิลาเมนต์ฟินิชชิ่ง จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

17) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : อาคาร ซี.เอส.

   ปีที่ดำเนินการ : 2532 

18) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างและระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : ศรีวราแมนชั่น โครงการ 1

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

19) สำรวจ ศึกษา ออกแบบเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบบภำบัดน้ำเสีย (Up grade) ส่วนขยายโรงงาน

   เจ้าของโครงการ : บริษัท คาร์เปทอินเตอร์ แนชั่นเเนล (ประเทศไทย) จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

20) สำรวจ ศึกาา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : โรงแรมสยามบีชรีสอร์ท

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

21) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงงานฟอกำย้อม,ทอผ้าและพิมพ์ผ้า

   เจ้าของโครงการ : บริษัท เคเวิลด์เท็กซ์ไทล์จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

22) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเเชมพู 

   เจ้าของโครงการ : บริษัท พร็อคเตอร์แอนด์ แกรมเบิล (ประเทศไทย)

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

23) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบจัดกลิ่น โรงงานอาหารสัตว์

   เจ้าของโครงการ : บจก.เจริญโภคภัณฑ์ อาหารสัตว์

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

24) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : ทาวน์อินทาวน์ การ์เด็นโฮม

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

25) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : ศรีวราแมนชั่น โครงการ 2

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

26) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้าและระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : อาคาร ซี.เอส.จูเวลลี่

   ปี่ที่ดำเนินการ : 2532

27) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเรซิ่น

   เจ้าของโครงการ : บริษัทสยามเรซิ่น และเคมีภัณฑ์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2532

28) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : กรุงเทพพัฒนา ทาวเวอร์

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

29) สำรวจ ศึกษา ออกเเบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานฟอกย้อมผ้าและด้าย

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยอะครีลิค จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

30) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย,ระบบบำบัดน้ำเสีย และการหมุนเวียนน้ำกลับมาใช้โรงงานผลิตเยื่อ      และกระดาษ

   เจ้าของโครงการ : บริษัท กระดาษไทย สก๊อตต์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

31) สำรวจ ศึกษา ออกเเบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตเครื่องมือ

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ซี.เอส.ทูลส์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

32) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบขจัดกลิ่นโรงงานอาหารสัตว์

   เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

33) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยซัมมิท พี.เค จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

34) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อมผ้าและด้าย

   เจ้าของโครงการ : บริษัท โกลเดิ้นไทย อินดัสทรีย์จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

35) ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานการก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานรถยนต์ พร้อมทั้งโครงสร้างของระบบ             ผลิตน้ำดีมีน (Deminerl water Treatment Plant)

    เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทย สวีดิช เเอสเเซมบลี จำกัด

    ปีที่ดำเนินการ : 2533

36) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานผลิตผ้าขนหนู

   เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพอาหารสัตว์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

37) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม

   เจ้าของโครงการ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ผ้าขนหนูซินเฮง

   ปีที่ดำเนินการ : 2533

38) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานฟอกย้อม

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ไทยนำศิริพิมพ์ย้อม จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

39) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงงานห้องเย็น

   เจ้าของโครงการ : หจก. ประจวบเจริญห้องเย็น

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

40) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย โครงงานผลิตเรซิ่น

   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเรซิ่น และเคมีภัณฑ์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

41) สำรวจออกแบบรายละเอียด และก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสีย (ปรับปรุง และขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ซูโก้เเอคโกร จำกัด 

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

42) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : อาคารคลาสสิค ทาวเวอร์

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

43) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : อาคารโกลเด้นกรีน ทาวเวอร์

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

44) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ท่อภายในอาคาร,ระบบไฟฟ้า และระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : ทาวน์อินทาวน์ ออฟฟิต คอนโดมิเนียม

   ปีที่ดำเนินการ : 2534

45) ศึกษาความเป็นไปได้ การพัฒนาที่ดินบริเวณทุ่งมังกร (โครงการพัฒนาที่ดิน เพื่อการอยู่อาศัย)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ธนนิเวศน์วัฒนา จำกัด 

   ปีที่ดำเนินการ : 2535

46) สำรวจ ออกแบบรายละเอียด และควบคุมการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมทั้งโครงสร้างของระบบผลิตน้ำดีมีน

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ทองเสียง จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2535

47) ออกแบบระบบน้ำหล่อเย็น ระบบบำบัดน้ำเสีย ออกแบบระบบบำบัด มลพิษทางอากาศ ประเมิณผลกระทบสิ่งเเวดล้อม

   เจ้าของโครงการ : บริษัทไทยสตีลโปร์ไฟล์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2535

48) ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย และอากาศเสียและควบคุมการก่อสร้าง

   เจ้าของโครงการ : บจก.ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร

   ปีที่ดำเนินการ : 2536

49) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบขจัดกลิ่น โรงงานรีไซเคิลน้ำมัน จารบี

   เจ้าของโครงการ : บริษัท ฉือหวา (ประเทศไทย) จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2536

50) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย,ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบขจัดกลิ่น โรงงานผลิตอาหารสัตว์

   เจ้าของโครงการ : บจก.เจริญโภคภัณฑ์ อาหารสัตว์

   ปีที่ดำเนินการ : 2536

51) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย ระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานผลิตกลูโคสเด็กซ์โทรส

   เจ้าของโครงการ : บจก. ไทยวัฒนาฟาร์มา-ซูติเด็กซ์โทรส

   ปีที่ดำเนินการ : 2536

52) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย โรงงานเเหอวน

   เจ้าของโครงการ : บริษัท กรุงเทพเเหอวน จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2536

53) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียดและควบคุมงานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสียโรงฟอกย้อม

   เจ้าของโครงการ : บริษัทเหวินฮวา (ประเทศไทย) จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2537

54) สำรวจ ศึกษา ออกแบบรายละเอียด และควบคุมงานก่อสร้าง ระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบขจัดกลิ่นโรงงานสารเคมี (ปรับปรุงและขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท สยามเรซิ่น และเคมีภัณฑ์ จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2537

55) ออกแบบรายละเอียด และโครงสร้างของระบบผลิตน้ำดีมีน (รับงานต่อจากบริษัท ทีเอสเค เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยเเลนด์) จำกัด)

   เจ้าของโครงการ : บริษัท มัสซึชิตะ (อยุธยา) จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2538

56) ออกแบบรายละเอียดของระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับควบคุมงา่นก่อสร้าง (ปรับปรุงและขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : โรงงานอาหารโรซ่า

   ปีที่ดำเนินการ : 2539

57) ออกแบบรายละเอียดของระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับควบคุมงานก่อสร้าง (ปรับปรุงและขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : บริษัทกรุงเทพเเหอวน จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2540

58) ออกแบบรายละเอียดของระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับควบคุมงานก่อสร้าง (ปรับปรุงและขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : โรงงานแป้งมันเอเชีย

   ปีที่ดำเนินการ : 2541

59) ออกแบบรายละเอียดของระบบรวบรวมน้ำเสีย และระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมกับควบคุมงานก่อสร้าง 15 สาขา (ปรับปรุงและขยายระบบ)

   เจ้าของโครงการ : ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี

   ปีที่ดำเนินการ : 2542

60) ออกแบบ และก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย

   เจ้าของโครงการ : บริษัท เอส.พี.เมทัลพาร์ค จำกัด

   ปีที่ดำเนินการ : 2544